Dalan – Shortfilm“Gumawa ka ng sarili mong yapak, mas mainam iyon kaysa sa daanan mo ang dinaanan na ng iba.”
“Natatakot ako sa bagay na nakaturok d’yan sa puso mo. Gusto ko sanang sabihing alisin mo na iyan,
ngunit sa nakikita ko’y parang huli na…sana hindi pa, ikaw ang bahala. Basta’t ipangako mong mag-iingat
ka sa sarili mo at mag-iingat sila sa iyo.”

Music:
The Secession – Scan and Destroy, Project Phoenix

For Educational Purposes Only. No Copyright Infringement Intended.

Likes: 1

Viewed:

source

Leave a Reply